خط‌مشی کیفیت

1- افزایش رضایتمندی مشتریان و تامین به هنگام نیازهای آنان و توجه ویژه به نظرات ایشان در خصوص کیفیت محصولات شرکت
2- پیگیری و رسیدگی سریع و مناسب به شکایات مشتریان
3- اعتلای کیفیت محصولات و حفظ اعتبار و حسن شهرت شرکت پارس فرانور
4- کاهش ضایعات و توقفات خطوط تولید
5- پیگیری و انجام توصیه‌ها و پیشنهادات طرف‌های ذینفع مرتبط با محیط زیست
6- ارتقاء سطح آگاهی و آموزش کارکنان
7- شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه‌های زیست محیطی و کاهش اثرات زیست محیطی نامطلوب
8- بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و الزامات قانونی زیست محیطی
9- برقراری روابط سودمند متقابل دراز مدت با تامین‌کنندگان در جهت افزایش کیفیت اقلام ورودی
10- استفاده بهینه انرژی برای بقای همیشگی

مسئولیت های اجتماعی

این شرکت بدلیل مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به راه اندازی تیم ورزشی نموده است و در این راستا با برگزاری جلسات دائمی سالن ورزشی اقدام به پویایی و شادابی پرسنل خود نموده است.