چشم انداز

اهداف شركت پارس فرا نور بر اساس سند چشم‌انداز:

•  برترین شركت در ایجاد زیر ساخت تولید مکانیک لامپ های حبابی در ایران

•  راه‌اندازی خطوط تولید پیشرفته از راه بكارگیری فناوری‌های نوین تولید و تامین روشنایی برای كاربُردهای گوناگون

•  ارائه خدمات توزیع و فروش گسترده لامپ‌های پُربازده

•  طراحی روشنایی با بهره‌گیری از لامپ‌های پربازده، محصولات و سامانه‌های روشنایی هوشمند و خورشیدی در حمایت از تولید انرژی‌های سبز

•  بالاترین ارزش‌آفرینی برای ذینفعان در راستای بالندگی پایدار كشور

ماموریت

ما به دنبال پاسخگويی پيوسته به گستره نيازهای مصرف‌كنندگان با رويكردهای: مشتری مداری، روشنایی یکپارچه، تامین و تضمین روشنایی با کیفیت و فراگیر، برقراری روابط بلند‌مدت و سودمند هستیم.

دست آورد ماموريت شركت؛ حفظ و تداوم جايگاه پيشتازی در بازار، با افزودن ارزش‌آفرينی برای مصرف‌كنندگان است و برون‌داد آن اعتماد به نمانام شركت می‌باشد.